Komfort zapachowy

Komfort zapachowy

Komfort zapachowy 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Niektóre układy przestrzenne biur pozwalają na przenikanie silnych lub przykrych zapachów z pomieszczeń socjalnych, kuchni lub toalet do miejsc pracy. Może to skutkować odczuciem fizycznego i psychicznego dyskomfortu, podrażnieniem oczu, nosa i gardła, czy bólami głowy.

Komfort zapachowy w przestrzeniach biurowych realizowany jest poprzez skuteczną wentylację, stosowanie filtracji powietrza, podciśnienia, samozamykających się drzwi, przedsionków lub innych przestrzeni pośrednich oddzielających źródła zapachu od pozostałych miejsc. Metody niezalecane, których zazwyczaj nie stosuje się w przestrzeniach biurowych, obejmują intensywne rozpylanie substancji o przyjemnym zapachu oraz neutralizację.

Komfort zapachowy ocenia się podczas kilku pierwszych minut po wejściu do pomieszczenia. Po tym czasie nasz zmysł węchu przyzwyczaja się do składu chemicznego powietrza (jeśli nie ma w nim substancji o silnym zapachu) i trudno jest już nam obiektywnie ocenić jego jakość.

Wyróżniamy trzy rodzaje komfortu zapachowego, jednak zaleca się wyłączne stosowanie rozwiązań prowadzących do pierwszego z nich:

  1. Neutralny – opiera się na zasadzie czystego powietrza, w którym nie występują substancje zapachowe. W tym podejściu wykorzystuje się: kontrolę źródeł zanieczyszczeń, skuteczną wentylację oraz filtrację powietrza. Przykładową strategią kontroli źródeł zanieczyszczeń jest wybór umeblowania o niskiej zawartości związków organicznych, separacja urządzeń ksero i drukujących w oddzielnych pomieszczeniach z dedykowanym wyciągiem lub prowadzenie pylących prac remontowych w wydzielonych powietrznie przestrzeniach.

Pozostałe dwa rodzaje komfortu zapachowego często związane są z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji wentylacji i należy ich zdecydowanie unikać:

  1. Pozorny – tzw. neutralizacja zapachów, zmiana składu substancji chemicznych w powietrzu. Do powietrza rozpyla się substancje chemiczne lub ozon, które w procesie reakcji chemicznych zmieniają substancje chemiczne z wonnych na niewyczuwalne. Metoda ta jest niezalecana, ponieważ produkty reakcji chemicznych często są dla nas szkodliwe.
  2. Maskujący – oparty o rozpylanie substancji o przyjemnym zapachu bez zmiany składu powietrza – dzięki większemu stężeniu utrudnia ona wykrycie nieprzyjemnych zapachów. Zła jakość powietrza świadczy o niewłaściwym działaniu instalacji wentylacji lub obecności niepożądanych źródeł zanieczyszczeń w przestrzeni. Maskowanie tych wskaźników jakości powietrza nie usuwa problemu, dając złudzenie „świeżego powietrza”. Rozwiązanie to, wykorzystywane pod nazwą aromamarketingu, stosowane jest np. w pomieszczeniach lobby. Niestety pomimo przyjemnego zapachu istnieje ryzyko, że stosowane produkty mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia lotne związki organiczne.
  • Neutralny komfort zapachowy często świadczy o dobrej jakości powietrza w biurze.
  • Zwiększona produktywność pracowników, gdy uporczywe zapachy nie przeszkadzają w pracy.
  • Wykorzystywanie neutralizacji lub odświeżania powietrza nie rozwiązuje problemu złej jakości powietrza.

WELL BUILDING Standard v1 Q1 2018. Well Building institute 2018