Otwieralne okna

Otwieralne okna

Otwieralne okna 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Powietrze, którym oddychamy w biurach, może być nawet pięć razy bardziej zanieczyszczone niż to, które jest na zewnątrz. Powietrze zewnętrzne jest systematycznie oczyszczane przez deszcz, mgły, wilgoć, rośliny i promieniowanie słoneczne.

Brak możliwości przewietrzenia przestrzeni biurowych często powoduje dyskomfort pracowników i utrudnia skupienie przy pracy, nawet jeżeli temperatura w budynku jest odpowiednia, dlatego także w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją powinno się instalować okna otwierane. Należy oczywiście pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa w budynkach wysokościowych, na kondygnacjach położonych powyżej 55 metrów nad terenem, okna powinny mieć zabezpieczenia umożliwiające ich otwarcie tylko przez upoważnione osoby. Dodatkowo, okna w pomieszczeniach, w których będą przebywały osoby niepełnosprawne, należy wyposażyć w urządzenia przeznaczone do ich otwierania usytuowane nie wyżej niż 1,2 metra nad poziomem podłogi.

Okna powinniśmy otwierać tylko wtedy, kiedy zewnętrzne warunki atmosferyczne nam na to pozwalają. Istnieją zarówno systemy wizualne, w postaci świecącej czerwonej bądź zielonej lampki nad oknem, jak i specjalne aplikacje na smartfony czy komputery, informujące nas o tym, czy można w danym momencie otworzyć okno. Warunki sprzyjające otwarciu okna i cieszeniu się świeżym powietrzem według naukowców występują wtedy, gdy różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz pomieszczenia a temperaturą zewnętrzną nie przekracza 8°C, wilgotność względna na zewnątrz nie przekracza wartości 60%, stężenie ozonu wynosi poniżej 51 ppm, zaś poziom pyłów PM10 poniżej 50 µg/m3.

Jeżeli w budynku jest wentylacja mechaniczna, należy być szczególnie ostrożnym przy otwieraniu okien, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na efektywność energetyczną budynku. System klimatyzacji powinien zostać wyłączony przed otwarciem okna. Automatycznie jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy w oknach znajdują się kontaktrony, czyli elektromagnetyczne czujniki otwarcia okna połączone z systemem BMS. Każde otwarcie/uchylenie okna powoduje wysłanie sygnału do systemu BMS i automatyczne zmniejszenie zapotrzebowania np. na chłód w danym pomieszczeniu. W przeciwnym razie, otwierając okno intensyfikujemy pracę instalacji klimatyzacji, a co za tym idzie zwiększa się zużycie prądu i pogarsza się efektywność energetyczna całego budynku. Stosowne informacje na ten temat powinny znajdować się w podręczniku użytkownika budynku.

Jednak w dobie, kiedy oszczędność energetyczna staje się nadrzędnym elementem polityki budynkowej, powstają biurowce bez możliwości otwierania okien. W tym wypadku niezbędnym staje się też informowanie użytkowników biur o tym, czy dostarczane jest im świeże powietrze w wystarczających ilościach i czy jest zapewniony nawiew świeżego powietrza, tak by nie czuli psychologicznej potrzeby otwarcia okna i nie odczuwali stresu związanego z niemożliwością uczynienia tego. Użytkownik musi rozumieć, dlaczego otwieralnych okien nie ma i że system wentylacyjny, współgrający z budynkowym BMS-sem, który optymalizuje zużycie prądu, jest wydolny i funkcjonuje prawidłowo. W budynkach z otwieralnymi oknami można też pójść o krok dalej i jak w budynku LEED Platinum – the Yale School of Forestry and Environmental Studies, zainstalować wspomniany system świateł czerwonych i zielonych, aby wskazać użytkownikom, kiedy jest najlepszy czas na to, aby okna otworzyć czy zamknąć. Użytkownicy uzyskują tam nie tylko powietrze z zewnątrz, ale też lepiej rozumieją, dlaczego powinni zamknąć okna. Inną ważną kwestią staje się wszechobecne i wysokie zanieczyszczenie miejskiego powietrza, kiedy bezpiecznym rozwiązaniem dla zdrowia wydaje się tylko przefiltrowane (filtrem odpowiednim dla potrzeb usunięcia zanieczyszczenia) powietrze z wentylacji.

  • Komfort psychiczny pracowników związany z możliwością samodzielnej regulacji temperatury w pomieszczeniu poprzez otworzenie okna.
  • Dopływ świeżego powietrza w sposób naturalny, nie zintensyfikowany przez niewłaściwie zlokalizowany lub działający system wentylacyjny.
  • Brak świadomości użytkowników spowodować może zwiększone zużycie energii przez budynek.