Infrastruktura dla rowerzystów

Infrastruktura dla rowerzystów

Infrastruktura dla rowerzystów 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zdrowotne zalety korzystania z rowerów są dla nas oczywiste. Jazda na rowerze pomaga spalić nadmiar kalorii, pobudza mięśnie i krążenie oraz normalizuje poziom cukru we krwi. Redukuje poziom złego cholesterolu, zwiększa pojemność płuc oraz poprawia ogólną wydolność organizmu, podnosząc wytrzymałość i siłę mięśni. Dodatkowo, często odstresowuje, dając możliwość lepszego kontaktu z naturą i otoczeniem. Oprócz oczywistych efektów zdrowotnych, regularne użycie roweru znacząco zmniejsza ślad węglowy użytkowników i redukuje zanieczyszczenie powietrza generowane przez ruch samochodowy.

Wymagania związane z infrastrukturą dla rowerzystów zawarte są we wszystkich systemach oceny wielokryterialnej budynków, takich jak LEED, BREEAM, DGNB, HQE, a nawet WELL. Wśród nich, oprócz oczywistych, związanych z liczbą miejsc do parkowania rowerów w przeliczeniu na użytkowników danej funkcji obiektu, pojawiają się coraz nowsze, niezbędne udogodnienia:

 • W systemie DGNB wartości minimalne w liczbie miejsc parkingowych zostały przyjęte na poziomie 1 miejsca na 200 m2 powierzchni biurowej (czyli przy założeniu średniego zagęszczenia biura 1 os/14 m2) – jest to min. 7% wszystkich użytkowników, podczas gdy wskazania referencyjne czy rekomendowane sięgają nawet jednego miejsca parkingowego na 80 m2 (czyli dla ok. 17,5% użytkowników – to prawie czterokrotnie więcej niż w pozostałych certyfikacjach pozostających na poziomie tradycyjnych 5%).
 • Maksymalna odległość parkingu rowerowego jest ograniczona do 35 m od wejścia głównego (DGNB).
 • Miejsca do wysuszenia przemoczonych ubrań z odpowiednim ogrzewaniem i wentylacją (BREEAM).
 • Odpowiednia liczba i wielkość szafek ubraniowych (typu „locker”), oraz przebieralni i pryszniców, przynajmniej w liczbie 1 na 10 zapewnionych bezpiecznych stojaków na rowery (BREEAM).
 • Przestrzeń na stojaki rowerowe powinna być zadaszona, odpowiednio oświetlona, zlokalizowana w niedalekim, widocznym miejscu w pobliżu budynku i wejścia głównego, a same stojaki na rowery powinny dawać możliwość zapięcia antykradzieżowego rowerowego, zarówno do koła, jak i ramy (BREEAM).
 • Według wymagań BREEAM do 50% można zmniejszyć spełnienie wymagań związanych z liczbą niezbędnych stanowisk rowerowych, jeśli w pobliżu obiektu znajduje się punkt publicznej wypożyczalni typu „Rower Miejski” (spełniający ściśle określone wymagania). W trakcie trwania projektu należy skonsultować z władzami miejskimi możliwość usprawnienia lokalnej miejskiej sieci rowerowej poprzez udogodnienia w obrębie powstającego budynku, aby po uzgodnieniu i akceptacji takiego rozwiązania jego wprowadzenie miało na nią znaczący pozytywny wpływ. Bardzo podobna w swych wymaganiach jest tutaj zarówno certyfikacja amerykańska LEED, jaki francuska HQE.
 • Udostępnienie samoobsługowych stacji naprawczych z możliwością pompowania kół rowerowych oraz narzędziami i kluczami (konkretne zalecenia można znaleźć w systemie WELL).

Choć większość wymienionych powyżej wymagań w różnych certyfikacjach pokrywa się i zazębia ze sobą, warto mieć na uwadze, że różnią się one czasem znacząco w sensie ilościowym czy jakościowym, i nierzadko wymagają dosyć rozbudowanej części dokumentacyjnej.

Samo zaprojektowanie obiektu z udogodnieniami dla rowerzystów powinno być poparte również eventami, kampaniami informacyjnymi, programami aktywującymi czy zaangażowaniem pracodawców. Wśród ciekawych rozwiązań dla firm pojawiają się podmioty oferujące doświadczenie i kompleksowe rozwiązania systemowe, organizację szkoleń, treningów, wydarzeń, jak również specjalne składane rowery i szafki umożliwiające codzienne korzystanie z firmowych zasobów osobom nieposiadającym własnych jednośladów.

W ciągu ostatnich lat udogodnienia budynkowe dla rowerzystów rozwinęły się daleko poza same stojaki i prysznice, jednak to właśnie ich obecność w dalszej mierze stanowi o tym, czy do pracy i domu można faktycznie, bez odczuwanego dyskomfortu, docierać na co dzień na rowerze.

Pracownicy kompleksów Business Garden w miejscu pracy mogą za darmo wypożyczyć rower. Akcja pod hasłem „Ale Jazda” ma na celu zapewnienie najemcom możliwości przetestowania alternatywnego środka transportu w dojazdach do i z pracy. Operator wdrożonego systemu rowerów miejskich udostępnia na potrzeby akcji kilkanaście jednośladów, które można wypożyczać wielokrotnie na okres trzech dni. Korzystanie ze sprzętu rowerowego, wyposażonego w blokadę z lokalizatorem GPS, ułatwia aplikacja „Bitlock” na smartfony. Za pomocą oprogramowania można odblokowywać i zablokowywać mechanizm zamka, a także zlokalizować dostępne w danym momencie rowery na mapie miasta. W przeciwieństwie do innych systemów rowerów publicznych, wdrożone rozwiązanie nie wymaga dedykowanych miejsc parkingowych na terenie miasta. W okresie wynajmu, osoby korzystające z rowerów mogą zostawiać je w dowolnym miejscu – na ulicy, przed domem lub na stacji metra. Dopiero na koniec 72-godzinnego okresu wynajmu, rower musi być doprowadzony na miejsce postojowe na terenie ogrodu Business Garden.

 • Łatwy i nieodpłatny dostęp pracowników (często także użytkowników czasowych), do bezpiecznych miejsc parkingowych i innych udogodnień.
 • Przy wprowadzeniu odpowiedniej polityki firmy w zakresie udogodnień dla rowerzystów istnieje szansa na zauważalną poprawę jakości powierza na parkingu i w bezpośrednim otoczeniu obiektu.
 • Możliwość rozładowania obciążenia i natężenia ruchu na parkingu.
 • Pozytywny wpływ na zdrowie pracowników i ich komfort.
 • Jeden z najbardziej tradycyjnych i najtańszych zabiegów właściciela obiektu, który pokazuje zarówno dbałość o użytkownika i środowisko naturalne (jednoznaczny w swym odbiorze i widoczny dla klientów).
 • Udogodnienia tego typu coraz częściej przeważają szalę w wyborze odpowiedniego pracodawcy.
 • Konieczność zarezerwowania dodatkowego miejsca w bezpośrednim obrębie powstającego obiektu oraz nierzadko (w przypadku najemcy) konieczność wynegocjowania takich możliwości z właścicielem budynku.
 • Potrzeba podjęcia dodatkowych środków zapewniających poczucie bezpieczeństwa, np. w prysznicach i przebieralniach zlokalizowanych na kondygnacjach parkingowych.

LEED Reference Guide for Building Design and Construction (version v4)
LEED Reference Guide for Building Design and Construction (version 2009)
DGNB International 2014
WELL Building Standard v1
BREEAM International Technical Manual Version SD233 – Issue 1.0 -Issue Date 31/03/2016
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/rekreacja/rower/zdrowotne-zalety-jazdy-na-rowerze-aa-hwns-uMqE-JQbd.html