Stacje do ładowania dla samochodów

Stacje do ładowania dla samochodów

Stacje do ładowania dla samochodów 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Samochody elektryczne (pomimo wciąż znacznych kosztów środowiskowych samej produkcji akumulatorów oraz ładowania prądem wytwarzanym głównie z paliw kopalnych) mają niewątpliwie jedną niezaprzeczalną zaletę. Nie emitują wielu szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu i siarki (NOxx i SOxx), przez co przyczyniają się do poprawy fatalnej jakości powietrza, szczególnie w terenie wysoce zurbanizowanym. W obecnym czasie, wśród możliwych udogodnień w budynku bezspornie do najważniejszych należy dostęp do miejsc do ładowania samochodów elektrycznych.

Choć samo zadanie wydaje się proste, kwestia właściwego okablowania może sprawiać pewne trudności. Zasadniczo dla użytkownika ważny jest głównie czas ładowania, który zależy od pojemności baterii i mocy ładowarki, ale także od tego, czy ładujemy prądem zmiennym, czy stałym, (w przypadku tego drugiego przy zwiększeniu mocy można proces ładowania przyspieszyć nawet kilkudziesięciokrotnie).

Ładowanie prądem zmiennym ma tę zaletę, że naładować samochód teoretycznie możemy niemal wszędzie. Wymaga to jednak długiego czasu ładowania i wymusza konieczność wożenia ze sobą ładowarki. Choć w warunkach domowych może się ono jeszcze przez wiele lat odbywać przy użyciu standardowego gniazdka prądu zmiennego, to przyszłość należy jednak do ustandaryzowanego łącza prądu stałego (lub stałego i zmiennego) o coraz większych mocach.

Jeśli więc planujemy w nowo powstałym obiekcie stacje ładowania samochodów osobowych, warto wziąć również pod uwagę przyszłą możliwość wielokrotnego zwiększenia obecnej mocy ładowania (i liczby miejsc do ładowania pojazdów), nawet wyłącznie w formie przygotowania się pod nowe przewody elektryczne. Ciągłe dążenie do skrócenia czasu ładowania to w chwili obecnej już moce 450 kW przy napięciu nawet 800 V (w rozwiązaniu typu FastCharge), a specjaliści mówią nawet o ok. 900 kW w niedalekiej przyszłości.

Istotną sprawą jest także kwestia rozeznania sposobów rozliczeń z odbiorcą usługi ładowania czy kwestii koncesji na sprzedaż energii oraz jej opodatkowania, ponieważ z prawnego i podatkowego punktu widzenia są to wciąż zagadnienia bardzo niejednoznaczne, a wiele obiektów biurowych oferuje możliwość bezpłatnego ładowania dla swoich użytkowników.

Samo pochodzenie energii również ma znaczenie w wymiarze środowiskowym. Całkowite zapotrzebowanie energetyczne może mieć np. pokrycie w wykupionych świadectwach pochodzenia energii odnawialnej REC lub też pochodzić w całości z OZE wytwarzanego w obrębie samego obiektu (co jest oczywiście najbardziej ekologiczną z opcji).

Na parkingu przy budynku ważna jest również możliwość zdalnego sprawdzenia/rezerwacji miejsca do ładowania, aby w przyszłości ułatwić użytkownikom samochodów elektrycznych ładowanie ich pojazdów.

Europejska klasyfikacja poziomów ładowania wskazuje poziomy od 1, czyli najwolniejszego ładowania prądem zmiennym (jedno- lub trójfazowym) do poziomu 4, czyli superszybkiego ładowania prądem stałym przy użyciu zewnętrznej ładowarki.

Wyróżniamy kilka podstawowych typów złączy:

– typ 1, znany jako SAE J1772 (wolne ładowanie do 7,4 kW);
– typ 2 VDE-AR-E 2623-2-2, znany jako Mennekes (szybsze ładowanie do 44 kW na trzech fazach);
– ładowarka napięciem stałym DC CHAdeMO (szybkie ładowanie ok 60 kW);
– CCS (Combined Charging System) typ 2 oraz 1 (ładowanie szybkie i wolne do 350 kW)
– najszybsze z popularnych: TESLA Supercharger (do 150 kW, ale przy 480 V).

  • Łatwy dostęp do ładowarki elektrycznej i miejsca parkingowego dla wszystkich użytkowników obiektu poruszających się samochodami elektrycznymi.
  • W wypadku znaczącej liczby samochodów elektrycznych użytkowników zauważalna poprawa jakości powierza na parkingu i w bezpośrednim otoczeniu obiektu.
  • Jeden z innowacyjnych i łatwo zauważalnych (i stosunkowo mało kosztownych) zabiegów właściciela obiektu, który pokazuje dbałość o użytkownika i środowisko naturalne (identyfikacja firmy, marketing, CSR itd.).
  • Konieczność zarezerwowania cennych miejsc parkingowych wyłącznie dla samochodów elektrycznych.
  • Konieczność poniesienia kosztów zakupu ładowarki i rozwiązania kwestii opłat i koncesji oraz podatku.
  • Prawdopodobieństwo dość gwałtownej zmiany standardu ładowania w przyszłości (konieczność dokonania zmian np. przyłącza, okablowania).