Activity based working (ABW)

Activity based working (ABW)

Activity based working (ABW) 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Activity Based Working (ABW) jest koncepcją elastycznego projektowania biura, która, odpowiadając na zachodzące zmiany w środowisku pracy, zakłada, że w centrum uwagi znajdują się pracownik i jego potrzeby. Celem filozofii ABW jest stworzenie środowiska pracy w pełni dopasowanego do indywidualnego charakteru wykonywanych zadań zespołu.

Fundamentalnym założeniem Acivity Based Working jest zaprojektowanie elastycznej i zróżnicowanej przestrzeni pracy, która pozwoli efektywnie zarządzać zespołem, w pełni wykorzystując potencjał jego członków oraz możliwości komunikacji mobilnej.

Poprawne stworzenie warunków pracy opartych na założeniach ABW, z uwagi na indywidualny charakter wykonywanych przez zespół działań, wymaga poprzedzenia rozważną analizą. Jej celem jest dobranie właściwych rozwiązań funkcjonalnych oraz dostosowanie aranżacji wnętrza biurowego do indywidualnych potrzeb firmy.

Współczesne biuro oparte na zasadach i filozofii ABW powinno charakteryzować się takimi strefami, jak:

Strefy pracy

 • Klasyczne stanowiska stałej pracy.
 • Stanowiska typu hot-desk przeznaczone dla pracowników, którzy np. wykonują pracę w formie elastycznej, łącząc pracę zdalną z pracą w siedzibie firmy.
 • Komfortowe miejsca sprzyjające zarówno pracy mobilnej, jak i towarzyszącym spotkaniom półformalnym, np. wygodne sofy, pufy, fotele, czy nawet leżanki.
 • Miejsca ze stanowiskami do pracy w pozycji stojącej lub połączonej z umiarkowaną aktywnością fizyczną (np. bieżnie do chodzenia).

Strefy spotkań

 • Klasyczne salki konferencyjne wydzielone przegrodami o wysokiej izolacyjności akustycznej w postaci zarówno pełnych, jak i przeszklonych ścian.
 • Strefy dla spotkań o półformalnym charakterze wyposażone w sofy, pufy, fotele, nierzadko zlokalizowane w bezpiecznym sąsiedztwie aneksu kawowego. Strefy te, w znacznie mniejszym stopniu odizolowane od ogólnodostępnej przestrzeni biurowej, cechuje sposób aranżacji zachęcający do ich odwiedzenia oraz umożliwiający produktywne spędzanie czasu pracy w towarzystwie innych współpracowników. Elementy wyposażenia i designu powinny w subtelny sposób przełamywać oficjalny i formalny charakter wyposażenia pozostałej części biura.
 • Pomieszczenia i sale o całkowicie nieformalnym charakterze, umożliwiające chwilowe oderwanie się pracowników od obowiązków, ale równocześnie pozwalające na twórczą wymianę myśli i wniosków wynikających z przydzielonych im zadań.

Strefy relaksu

 • Miejsca przeznaczone do chwilowego odpoczynku od pracy przy biurku, np. sofy, leżanki. Tak umeblowane strefy znajdujące się wśród wyznaczonych stanowisk pracy umożliwiają chwilowy relaks, stwarzając jednocześnie okazję do krótkich spotkań mogących skutkować twórczą i kreatywną wymianą myśli.
 • Pokoje oraz inne przestrzenie do aktywnego spędzania przerw od pracy. Mogą to być pokoje ze sprzętem do gier, sale do jogi, a także przestrzenie do spacerów w ramach zewnętrznych zielonych tarasów.
 • Decydując się na tworzenie i wydzielanie stref wypoczynku i relaksu, należy przyjąć przemyślaną strategię, aby przestrzenie te dawały pracownikom możliwość regeneracji, a jednocześnie nie utrudniały wydajnego i efektywnego wykonywania przez zespół obowiązków.
 • Mobilność i elastyczność przestrzeni biurowej pozwala na efektywne zarządzanie biurem.
 • Wyposażenie biura w stanowiska typu hot-desk pozwala na niemalże stuprocentowe wykorzystanie wynajmowanej przestrzeni, co ma realne przełożenie na redukcję kosztów utrzymania i najmu biura (pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na wynajmowaną powierzchnię).
 • Strefy wypoczynku oraz miejsca do aktywnego spędzania czasu, a także łączenie stanowisk pracy z aktywnością fizyczną, pozwalają eliminować zmęczenie i znużenie pracowników, zwiększając jednocześnie wydajność wykonywanej pracy.
 • Otwarte i elastyczne przestrzenie z licznymi miejscami spotkań oficjalnych i półoficjalnych sprzyjają integracji zespołu.
 • Umożliwienie pracownikom wpływania na zmiany w aranżacji przestrzeni zwiększa ich poczucie przynależności do miejsca pracy i pomaga się z nim utożsamiać.
 • Duża rotacja personelu pomiędzy stanowiskami pracy nie sprzyja zacieśnianiu więzi wśród zespołu.
 • Z uwagi na bardzo zróżnicowane uwarunkowania fizyczne i fizjonomiczne ludzi brak spersonalizowanych miejsc stałej pracy może charakteryzować się nieodpowiednią ergonomią.
 • Zbyt duża ilość stref i elementów wyposażenia o charakterze relaksacyjnym może wpłynąć negatywnie na koncentrację pracowników.