Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Komunikacja pionowa w każdym budynku stanowi kręgosłup jego struktury i układu funkcjonalnego. W budynkach biurowych z jednej strony trzon komunikacyjny musi pełnić funkcję szybkiej i efektywnej drogi dostępu dla pracowników, będąc przy tym reprezentacyjną wizytówką, świadczącą o prestiżu firm zajmujących poszczególne piętra. Trzony komunikacyjne muszą charakteryzować się zatem zarówno funkcjonalnością, łatwością dostępu, jak i dobrym designem i walorami estetycznymi.

W dobie promocji zdrowego trybu życia coraz bardziej powszechnym staje się zachęcanie użytkowników do korzystania ze schodów jako naturalnej formy aktywności fizycznej. Chodzenie po schodach z powodzeniem może zastąpić ćwiczenia na siłowni, wzmacniając tym samym mięśnie oraz poprawiając pracę układu krążenia. W zależności od sposobu poruszania się po schodach, możemy wzmocnić naszą kondycję, pozytywnie wpłynąć na kształt sylwetki, a nawet aktywować mięśnie rąk.

Istotną rolę w promocji ruchu i aktywności fizycznej odgrywa we współczesnych realizacjach identyfikacja wizualna. Na ścianach często pojawiają się inspirujące grafiki oraz motywujące hasła. Projektując wystrój klatek, warto przewidzieć czytelny i atrakcyjny sposób oznakowania pięter, zaprojektować grafiki na ścianach oraz zastosować nowoczesne materiały wykończeniowe i przyjazną dla oka kolorystykę.

Z uwagi na komfort oraz szybkość pokonywania wysokości – windy nadal stanowią podstawowy środek transportu pionowego. Dobór ich liczby oraz gabarytów w nowo projektowanych budynkach powinien zostać poprzedzony stosownymi obliczeniami natężenia ruchu. Budynki podlegające certyfikacji BREEAM i LEED powinny spełnić odpowiednie wymagania dotyczące czasu i szybkości pracy wind. Projektując trzony windowe należy mieć na względzie również dostępność dla osób niepełnosprawnych. Istotnymi aspektami, branymi pod uwagę w przypadku projektowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, poza tak oczywistymi kwestiami jak wymiary kabin (min. 110×140 cm), są takie elementy, jak czytelność oznakowania (np. sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, odpowiednia barwa i jaskrawość drzwi przystankowych), dostępność (np. zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej przed kabiną i w jej wnętrzu) czy ergonomia użytkowania (np. elementy sterujące umieszczone w zasięgu ręki osoby na wózku, tj. ok. 0,9-1,1 m nad podłogą). Należy pamiętać o tym, że rozróżnia się trzy niepełnosprawności: fizyczną, zmysłową i umysłową.

Najistotniejsze aspekty związane z komunikacją pionową:

  • Warto zachęcać użytkowników budynku do przemieszczania się za pomocą schodów, ponieważ ma to niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na ich kondycję zdrowotną. W tym celu należy zapewnić atrakcyjny design, czytelną identyfikację wizualną, przyjazną kolorystykę i dobór materiałów, odpowiednie oświetlenie oraz właściwą geometrię biegów i balustrad.
  • Odpowiednia identyfikacja wizualna zawierająca motywujące hasła i grafiki może skutecznie zachęcać pracowników do aktywności fizycznej, w tym również do chodzenia po schodach.
  • Komunikacja pionowa powinna być przyjazna dla osób niepełnosprawnych (rozmiar kabin windowych, czytelne i dostępne panele sterowania, odpowiednie oznakowanie, itp).
  • Na drogach komunikacji ogólnej powinno znajdować się jak najmniej barier utrudniających ruch zarówno osobom sprawnym, jak i tym z niepełnosprawnością ruchową.
  • System kontroli dostępu zapewniający bezpieczeństwo najemcom powinien być jednocześnie przyjazny i czytelny dla osób wizytujących budynek po raz pierwszy, co wpłynie na poczucie komfortu.
  • Lobby windowe na każdej kondygnacji powinno być tak rozplanowane, aby umożliwiało wygodne zmieszczenie oczekujących na windy oraz zapewniało najkrótszą i najbardziej czytelną drogę dostępu do przyległych lokali.
  • Lobby windowe należy projektować korzystając z trwałych i estetycznych materiałów oraz przyjaznej dla oka kolorystyki.