Circular economy w biurze

Circular economy w biurze

Circular economy w biurze 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Gospodarka cyrkularna (gospodarka obiegu zamkniętego) jest alternatywą dla gospodarki linearnej, w której produkty zużyte zostają wyrzucone. Ten sposób postępowania jest bardzo obciążający dla środowiska, gdzie z jednej strony pozyskiwane są nieodnawialne zasoby naturalne potrzebne przy produkcji, z drugiej zaś gromadzone są odpady w postaci już zużytych produktów. Według zasad gospodarki cyrkularnej, produkty powinny być projektowane w taki sposób, aby ich „żywot” był jak najdłuższy, mogły być naprawiane w razie potrzeby, ponownie użytkowane, odnawiane/odzyskiwane po użyciu, czy też aby ponownie wracały do cyklu produkcyjnego. Takie podejście gwarantuje zarówno zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby, jak i minimalizuje ilość odpadów. Jest to zmiana sposobu myślenia, polegająca na przejściu od wyrzucania rzeczy po tym, jak je wykorzystaliśmy, do poddawania renowacji, recyklingowi i regeneracji przedmiotów pod koniec ich życia.

Nasze biura są bankami produktów i materiałów, które mogą, i powinny być, używane przez dłuższy okres, niż się to z pozoru wydaje możliwe. Ten bank materiałów obejmuje zarówno samą tkankę budynku (płyty sufitowe, okna, instalacje etc.), wyposażenie i meble (wykładziny, biurka, krzesła, sprzęt komputerowy etc.) oraz produkty używane na co dzień w biurze (papier i inne art. biurowe, jedzenie, napoje etc.). Prowadzenie cyrkularnego biura polega na zmianie sposobu, w jaki projektujemy, wykorzystujemy i działamy w tych obszarach, aby wyeliminować odpady i stworzyć bardziej wydajne, odporne przestrzenie, które przyczyniają się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i szeroko rozumianej gospodarki, a także do dobrego samopoczucia pracowników.

Praktyczne wskazówki do zastosowania:

 • Odpowiednia polityka zarządzania odpadami w biurze,
 • Wydłużanie użytkowania sprzętów w biurze (naprawa zamiast wyrzucania),
 • Zakup regenerowanego sprzętu IT i telefonów,
 • Zaangażowanie pracowników w świadome akcje (najlepiej w formie konkursu) związane z redukowaniem zużycia materiałów, np. papieru do drukowania, ręczników papierowych czy jednorazowych naczyń,
 • Zastąpienie naczyń jednorazowych tymi wielokrotnego użytku,
 • Rezygnacja z butelkowanych napojów w biurze,
 • Unikanie nadmiernego pakowania,
 • Przekazywanie jedzenia pozostałego w kantynie/restauracji odpowiednim instytucjom (np. Bank Żywności), które przekażą je potrzebującym,
 • Zakup regenerowanych tonerów do drukarek,
 • Minimalizacja zużycia papieru oraz kupowanie papieru wyprodukowanego z odpadów pokonsumenckich,
 • Regularna analiza stanu zapasów artykułów biurowych i zamawianie zgodnie z potrzebami, przy minimalizowaniu ich użycia,
 • Tworzenie materiałów marketingowych, które mogą być wielokrotnie używane (nie tylko na potrzeby jednorazowej akcji/wydarzenia),
 • Używanie środków czystości w opakowaniach pochodzących z recyklingu,
 • Instalowanie oszczędnych suszarek do rąk,
 • Edukacja pracowników na temat racjonalnego używania ręczników papierowych,
 • Leasingowanie sprzętów biurowych zamiast kupowania,
 • Przy wykańczaniu wnętrza biura używanie materiałów wyprodukowanych z użyciem już istniejących materiałów (np. wykładziny podłogowe, płyty sufitowe),
 • Kupowanie mebli biurowych po renowacji,
 • Projektowanie elastycznych przestrzeni pracy,
 • Przy modernizacji bądź przeprowadzce do nowego biura – używanie jak największej liczby produktów i materiałów ze starego biura,
 • Oddanie odpowiednim organizacjom zbędnych elementów wyposażenia zamiast wyrzucania ich.

Źródło: raport „The circular office guide”

 • Oszczędność kosztów – dzięki wydłużeniu cyklu życia sprzętów i produktów.
 • Możliwość dodatkowego przychodu – poprzez sprzedaż zużytych sprzętów i produktów.
 • Wartość dla środowiska, dzięki zoptymalizowaniu zużycia materiałów.
 • Wartość społeczna, dzięki wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy (na przykład przy renowacji mebli bądź sprzętu IT).
 • Zwiększone zaangażowanie – zarówno na poziomie pracowników biura, kadry zarządzającej, jak i z zewnętrznymi usługodawcami.
 • Podkreślenie odpowiedzialności firmy.
 • Innowacyjność.