Pokój matki z dzieckiem

Pokój matki z dzieckiem

Pokój matki z dzieckiem 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Pokoje rodziców w przestrzeniach roboczych to już nie ekscytująca zmiana na rynku pracy, ale wymóg prawny. Zgodnie z polskim kodeksem pracy, każdy pracodawca, przy spełnieniu przez zakład pracy określonych kryteriów, jest zobowiązany zapewnić prywatną i bezpieczną przestrzeń, inną niż łazienka, do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek. Zaleca się wyposażenie pomieszczenia w wygodny fotel i płaską powierzchnię, na której można umieścić odciągacz pokarmu. Chociaż nie jest to wymagane przez prawo, pracodawcy mogą również rozważyć zapewnienie gniazdka elektrycznego, laktatora, zlewu, małej lodówki do przechowywania mleka matki i dekoracji wnętrz, które tworzą odprężające środowisko.

Nawet firmy o bardzo małej powierzchni biura mogą wspierać cele karmienia piersią matki i przestrzegać przepisów kodeksu pracy. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie przez kilku pracodawców z tej samej, ogólnodostępnej przestrzeni laktacyjnej dla matek w obiektach biurowych, którą w takim przypadku zapewnia deweloper z własnej inicjatywy lub na prośbę najemców.

Obecność tego typu pomieszczeń nie jest postrzegana wyłącznie jako korzyść z życia zawodowego dla nowej mamy pracującej, ale także jako faktyczna wartość dodana dla pracodawców. Umożliwienie kontynuowania karmienia piersią w miejscu pracy może wzmóc lojalność zatrudnionych kobiet, a organizacja może skorzystać z umiejętności pracownicy powracającej wcześniej, która w przeciwnym razie mogłaby pozostać na urlopie macierzyńskim lub zrezygnować z pracy.

Komitet Karmienia Piersią w Stanach Zjednoczonych wskazuje na 77-procentową redukcję absencji wśród firm ze wsparciem laktacyjnym i dwa razy więcej nieobecności w ciągu dnia wśród pracowników, których dzieci nie są karmione piersią. Badania pokazują, że kobiety, które otrzymały wsparcie pracodawcy w zakresie opieki nad dziećmi w miejscu pracy są bardziej produktywne i lojalne wobec firmy. Charakteryzują się także większą skłonnością do powrotu z urlopu macierzyńskiego i często wracają do pracy wcześniej niż to zaplanowały.

  • Zapewnienie ważnej funkcji dla zdrowia matek i niemowląt.
  • Zapewnienie komfortu i niezbędnej prywatności w miejscu pracy.
  • Utrzymanie zdrowego balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym.
  • Ułatwia zarządzanie okresem przejściowym po urlopie macierzyńskim.
  • Niższe koszty opieki zdrowotnej i wskaźniki absencji. Nie tylko dzieci karmione piersią chorują rzadziej, ale również matki karmiące piersią są zdrowsze.
  • Wyższe wskaźniki retencji.
  • Wsparcie współpracowników – szacunek i unikanie nękania.
  • Brak obowiązku karmienia dziecka na terenie firmy czy zakładu pracy, nawet w przypadku, kiedy pracodawca zorganizował odpowiedni pokój czy miejsce do karmienia.