Zarządzanie budynkiem

Zarządzanie budynkiem

Zarządzanie budynkiem 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zarządzanie budynkiem jest najdłuższą i najbardziej skomplikowaną fazą „życia” nieruchomości. Jest ono działaniem wtórnym, często o charakterze naprawczym i interwencyjnym.
Główną cechą zrównoważonego rozwoju w kontekście budownictwa istniejącego powinna być jednak prewencja, niedopuszczanie do nieprawidłowego działania obiektu, powodującego nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracowników, przewlekłe choroby lub spadek produktywności oraz dobrego samopoczucia.

W kategorii „Zarządzanie budynkiem” przeczytasz o narzędziach zrównoważonego zarządzania, które poprawiają jakość środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego. Są to m.in. regularne audyty techniczne oraz przeglądy instalacji, tworzenie podręcznika użytkowania budynku, zielone umowy najmu, gwarantujące wykorzystanie tych powierzchni według ściśle określonych zasad. W tej części omówione zostały również mniej popularne, ale nie mniej istotne aspekty, np. utrzymanie czystości i porządku, oraz całkiem nowe tematy, jak circular economy w biurze. Uzupełnienie stanowią informacje na temat procedur zakupu nieszkodliwych dla zdrowia i środowiska artykułów biurowych, sprzętu biurowego oraz zarządzania odpadami.

Zrównoważone działanie budynku

Zrównoważone działanie budynku 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Circular economy w biurze

Circular economy w biurze 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zarządzanie terenami zewnętrznymi

Zarządzanie terenami zewnętrznymi 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zarządzanie odpadami

Zarządzanie odpadami 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Procedury zakupu art. biurowych i sprzętu biurowego

Procedury zakupu art. biurowych i sprzętu biurowego 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Utrzymanie czystości i porządku

Utrzymanie czystości i porządku 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze