Użytkownik biura

Użytkownik biura

Użytkownik biura 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Green homo officus – jak podaje definicja, to gatunek szybko rozprzestrzeniający się i wypierający inne gatunki rodziny człowiekowatych w przestrzeniach biurowych. Ze względu na swe zaangażowanie w kwestie ekologii często wybierany na przewodnika stada.
Chcesz nim zostać? Jeżeli tak, stań się świadomym i aktywnym użytkownikiem budynku, w którym pracujesz.

Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy kategorię „Użytkownik biura”. Tutaj znajdziesz m.in. informacje o zasadności umożliwienia częściowej ingerencji przyszłego użytkownika w dostosowanie parametrów środowiska wewnętrznego do jego własnych wymagań, a także o odpowiednim przeszkoleniu w zakresie sposobu działania podstawowych systemów budynku. Jak wiadomo, człowiek jest najlepszym „narzędziem pomiarowym” i – oprócz elementów obiektywnych komfortu cieplnego – jest w stanie przekazać swoje uwagi w dużo szerszym kontekście.

Ankiety zadowolenia użytkowników

Ankiety zadowolenia użytkowników 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Informacje dla użytkowników

Informacje dla użytkowników 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Personalizacja miejsca pracy

Personalizacja miejsca pracy 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze