Informacje dla użytkowników

Informacje dla użytkowników

Informacje dla użytkowników 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zadowolenie pracownika z miejsca pracy nabiera znaczenia, stając się ważnym aspektem w ocenie i postrzeganiu obecnego bądź potencjalnego pracodawcy. Współczesny homo officus („człowiek biurowy”) wymaga nie tylko wygodnego, ergonomicznego biurka, ale jest też zainteresowany nowinkami w dziedzinie budynkowych technikaliów. Nowoczesne i bardziej zrównoważone biurowce mają doskonale rozwinięte systemy, w głównej mierze nastawione na stworzenie optymalnego środowiska wewnętrznego.

Z najnowszych badań wynika, że pracownik chce mieć jak największy wpływ na swój komfort termiczny – przez możliwość strefowego sterowania temperaturą, ale i wymaga informacji (wraz z rosnącą świadomością ekologiczną), ile energii zużywa budynek, w którym się znajduje. Co więcej, samo sterowanie temperaturą i innymi parametrami nie jest często takie oczywiste i użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji, jak obsługiwać panele sterujące oraz wiedzy na temat szybkości reakcji systemu na wskazane ustawienia. Ta sama sytuacja dotyczy też oświetlenia – nie wystarcza już informacja, że biuro czy budynek posiada nowoczesne circadian lighting – użytkownik chce wiedzieć, co dokładnie oznacza posiadanie takiego systemu oświetlenia i jakie benefity będą z tego płynąć dla jego zdrowia i samopoczucia, a także skąd ma wiedzieć, że takie rozwiązanie w danym momencie działa.

Zwiększona świadomość pracowników biur na temat zdrowia i samopoczucia wymusza, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na wynajmujących biura dostarczanie wszystkim najemcom, przez których przemawiają świadomi swej rynkowej wartości pracownicy, dokładnych informacji o rozwiązaniach technicznych oraz ich dobroczynnym wpływie na człowieka. Jeżeli budynek jest certyfikowany w którymś z systemów certyfikacji wielokryterialnej, korzyści płynące z tego tytułu powinny być wszystkim znane. Jednym z elementów podnoszenia świadomości już na etapie zasiedlenia powierzchni jest np. przeprowadzenie wśród użytkowników edukacji o zastosowanych rozwiązaniach technicznych i ich zaletach pod kątem wpływu na środowisko naturalne i oszczędności surowców.

Nacisk w edukacji położony powinien być także na zdrowie fizyczne i psychiczne. Zadbanie właśnie o ten aspekt podczas biurowego dnia pracy może przynieść wiele wymiernych korzyści. Bardzo istotne jest wskazywanie benefitów płynących z, wydawałoby się, „miękkich” i nienamacalnych wartości. Zagadnienie to świetnie ilustruje piramida korzyści, opracowana na potrzeby kampanii UX Bubbles (HB Reavis), która pokazuje jaką wartość biznesową posiada każdy z jej poziomów – https://uxbubbles.hbreavis.com. Wartością dodaną jest tu wyższa kreatywność i innowacyjność, zwiększone zaangażowanie pracowników, czy też oszczędności pochodzące z małej liczby zwolnień chorobowych i zysków generowanych z bardziej produktywnego wykorzystania czasu.

Wiadomym jest, że zwiększona świadomość pracowników na temat automatyki biurowej, chociażby regulacji temperatury, szczególnie pośród pracowników, którzy sami takiej wiedzy świadomie poszukują, może w znaczący sposób zmniejszyć zużycie energii w budynku, co w dzisiejszych realiach polityki energetycznej i rosnących cen, jest ważnym benefitem. Dobrą regułą, w tym przypadku, są praktyczne szkolenia z obsługi termostatów i przekazanie wiedzy użytkownikowi, jak wygląda proces regulowania temperatury w jego najbliższym otoczeniu w odniesieniu do pracy całego systemu ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji (HVAC). Udowodniono też, że pracownicy, którzy są niezadowoleni ze swojego środowiska pracy, to ci, którzy nie otrzymali żadnego treningu z użytkowania rozwiązań technicznych budynku, np. rolet, wentylacji, kontroli termicznej lub ci, którzy czuli, że nie mają żadnego wpływu na swoje otoczenie. Świadczą o tym statystyki, pokazujące, iż jedynie 30% programowalnych termostatów jest użytkowanych zgodnie z założeniem producenta, co sugeruje, iż nie są one ustawiane najefektywniej.

Coraz powszechniejszym sposobem interakcji z użytkownikami biur jest także inwestowanie w innowacyjne rozwiązania aplikacyjne, które w szybki i łatwy sposób poinformują osoby pracujące w przestrzeni biurowej lub budynku, nie tylko o tym, ile energii jest zużywanej, ale także kiedy odjedzie jego tramwaj do domu z pobliskiego przystanku, gdzie znajdzie zniżki na swoje ulubione jedzenie, czy po pracy będzie padało albo co ciekawego będzie się działo w okolicy.

Dla homo officusa elementarne znaczenie ma również komunikacja wizualna na temat rozmieszczenia różnych funkcji w budynku, a także parametrów bezpieczeństwa. Planiści, służby bezpieczeństwa oraz sami najemcy na pewno zwracają uwagę na oznakowanie wizualne w budynku, które jest także dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Odnosi się to do dróg pożarowych, czy też oznaczeń schodów, toalet oraz innych pomieszczeń funkcyjnych. Ważnym staje się też oznakowanie miejsc, gdzie wolno, ale i gdzie nie wolno palić – bo coraz mniejsza jest tolerancja biernego palenia przez niepalących użytkowników biurowców oraz wymagają tego nowoczesne standardy certyfikacji budynków biurowych. Dziś nawet segregacja odpadów biurowych i jej właściwe przeprowadzanie zależy od sprawnie wprowadzonej polityki oznaczenia wizualnego. Czasem o sukcesie recyklingu może np. zadecydować to, czy użyliśmy słów czy obrazów. Również zagadnienie takie, jak komfort środowiska pracy, kwestia obecnie najważniejsza z punktu widzenia zainteresowania firmą potencjalnych pracowników i utrzymania dotychczasowych, również wymaga odpowiedniego przekazu informacji, najlepiej w formie wizualnej.

  • Dobrze poinformowani na temat rozwiązań zastosowanych w budynku pracownicy są bardziej zadowoleni ze swojego miejsca pracy.
  • Wiedza na temat rozwiązań związanych z regulacją temperatury może przyczynić się w znaczący sposób, do zmniejszenia konsumpcji energii przez budynek, co dodatkowo przynosi wymierne korzyści nie tylko najemcom, ale i właścicielowi budynku.
  • Doinformowany i świadomy pracownik może mieć też realny wpływ na zwiększanie świadomości z zakresu ekologii i oszczędzania energii wśród kolegów.
  • Biura w nowoczesnych budynkach to teraz jeden z punktów wyboru pracy przez wielu, szczególnie młodych Polaków – umiejętnie przekazana wiedza na temat dbania o ich zdrowie i potrzeby to wielki plus dla pracodawców spragnionych talentów.

Julia K. Day, David E. Gunderson (2015) – Understanding high performance buildings: The link between occupant knowledge of passive design systems, corresponding behaviors, occupant comfort and environmental satisfaction.
Minyoung Kwon, Hilde Remøy, Andy van den Dobbelsteen, Ulrich Knaack (2019) – Personal control and environmental user satisfaction in office buildings: Results of case studies in the Netherlands
Tianzhen Hong, Sarah C. Taylor-Lange, Simona D’Oca, Da Yanc, Stefano P. Corgnati (2016) – Advances in research and applications of energy-related occupant behavior in buildings
Valentina Fabia, Verena M. Barthelmes, Marcel Schweiker, Stefano P. Corgnati (2017) – Insight into the effect of occupant behaviour lifestyles and building automation on building energy use.
Simona D’Oca, Chien-Fei Chen, Tianzhen Hong, Zsofia Belafia (2017) – Synthesizing building physics with social psychology: An interdisciplinary framework for context and occupant behavior in office buildings