Natura w biurze i na zewnątrz

Natura w biurze i na zewnątrz

Natura w biurze i na zewnątrz 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Era miast stanowiących betonowe pustynie i sterylne wnętrza powoli odchodzi do lamusa. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że odwracamy się w stronę natury i zaczynamy doceniać drzewa, lokalną bioróżnorodność i fragmenty dzikiej przyrody w naszych miastach.
Coraz częściej chcemy, aby wnętrza naszych biur, w których spędzamy dużą część naszego życia, były zielone i żywe, a co za tym idzie motywujące, inspirujące i relaksujące. To samo dotyczy otoczenia budynków, które stają się częścią miejskiej przestrzeni, współdzieloną z lokalną społecznością i przyrodą miejską.
Zapewnienie na etapie projektowania nowych lub modernizacji istniejących obiektów obecności dużych, starych drzew i krzewów, lokalnych gatunków roślin, współlokatorów w postaci ptaków, nietoperzy, owadów zapylających i innych bezkręgowców oraz ogrodów deszczowych – to kroki adaptujące nasze miasta do zmian klimatu.

W kategorii „Natura w biurze i na zewnątrz”, oprócz powyższych rozwiązań znajdziesz również informacje o podstawowych zasadach wprowadzania zieleni do biur oraz podstawach biophilic design.

Roślinność w biurze

Roślinność w biurze 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Biophilic design

Biophilic design 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zieleń na zewnątrz – drzewa

Zieleń na zewnątrz – drzewa 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zieleń na zewnątrz – pozostałe rośliny

Zieleń na zewnątrz – pozostałe rośliny 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Poszanowanie bioróżnorodności

Poszanowanie bioróżnorodności 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zielono-błękitna infrastruktura

Zielono-błękitna infrastruktura 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze