Jakość wody

Jakość wody

Jakość wody 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

W budynku biurowym zazwyczaj mamy do czynienia z wodą przeznaczoną na potrzeby bytowo-sanitarne oraz dla celów technicznych. Jakość wody wodociągowej jest określana szeregiem wytycznych oraz przepisów prawnych w zależności od sposobu jej wykorzystania, jednak zróżnicowane właściwości sensoryczne i chemiczne wody w dużym stopniu zależą od lokalnych warunków. Spadek jakości wody stał się problemem globalnym, ponieważ rosnąca populacja ludzi, intensywnie rozwijający się przemysł i rolnictwo, a także zmiany klimatyczne powodują zakłócenia w cyklu hydrologicznym. Zmiana praktyk miejscowego przemysłu, pogoda, temperatura wody, pH czy awaria sieci wodociągowej mogą mieć wpływ na zawartość zanieczyszczeń w wodzie dostarczanej do naszego biura. W efekcie woda w punkcie czerpalnym może być nieodpowiednia i negatywnie wpływać na zdrowie użytkowników budynku. Mikroorganizmy, zanieczyszczenia nieorganiczne, rozpuszczone metale (ołów, rtęć, miedź), zanieczyszczenia organiczne (styren, benzen, etylobenzen), zanieczyszczenia z rolnictwa (herbicydy i pestycydy), dodatki dezynfekcyjne do wody (chlor, fluor) mają destrukcyjny wpływ na organizm człowieka, jeżeli są zawarte w wodzie lub ich stężenie przekracza dopuszczalne wartości.

Dostęp do czystej wody pitnej jest fundamentem zdrowia człowieka. Prawidłowo woda powinna stanowić ok. 60-70 proc. masy dorosłego człowieka. Jest ona nośnikiem składników odżywczych oraz głównym składnikiem komórek. Ponadto, woda pomaga regulować temperaturę wewnątrz ciała. Według zaleceń Instytutu Medycyny (IOM) kobiety powinny spożywać około 2,7 litra, a mężczyźni 3,7 litra wody dziennie (ze wszystkich źródeł, w tym wody pitnej, innych napojów i żywności). Odwodnienie o zaledwie 2% może mieć negatywny wpływ na wykonywanie zadań wymagających skupienia, uwagi, umiejętności psychomotorycznych, jak również pamięci bezpośredniej. Dostęp do bieżącej wody pitnej zmniejsza ryzyko odwodnienia wśród użytkowników biur oraz zniechęca do picia wody z butelek plastikowych, z których mogą wypłukiwać się szkodliwe substancje, a butelki z kolei tworzą niepotrzebne odpady.

W celu zapewnienia jakości wody oraz odpowiedniego dostępu do niej w biurze można podjąć następujące działania:

 • instalacja lokalnych stacji doczyszczania i uzdatniania wody,
 • instalacja urządzeń do stałego monitorowania jakości wody,
 • sporządzenie harmonogramu okresowych badań wody,
 • stworzenie strategii remediacji wody w sytuacji pogorszenia się jej jakości,
 • instalacja systemu ostrzegającego użytkowników przed korzystaniem z wody w okresie spadku jakości,
 • instalacja zdrojów oraz źródełek wody pitnej w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników.

Praktyczne wskazówki do zastosowania:

 • odpowiednia polityka zarządzania jakością wody w biurze,
 • wdrażanie i utrzymywanie filtrów węglowych,
 • wdrażanie i utrzymywanie filtrów sedymentacyjnych,
 • dezynfekcja UV armatury oraz punktów czerpalnych wody,
 • stałe monitorowanie jakości wody.
 • Podniesienie poziomu satysfakcji i wydajności użytkowników.
 • Podkreślenie odpowiedzialności firmy.
 • Poprawa funkcjonalności biura.
 • Zaspokojenie potrzeb społecznych.
 • Przyczynienie się do redukcji plastikowych odpadów.
 • Innowacyjność.

WELL BUILDING Standard v1 Q1 2018. Well Building institute 2018