Dostęp do okien

Dostęp do okien

Dostęp do okien 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Użytkownicy budynku, którzy mają kontakt wizualny ze środowiskiem zewnętrznym podczas wykonywania codziennych zadań, odczuwają większy komfort i mniejsze zmęczenie wzroku.

Widok na świat zewnętrzny w miejscu pracy jest bardzo istotny, ponieważ wpływa na odpowiedni rytm okołodobowy człowieka. Dla człowieka ważna jest na przykład widoczność nieba i warunków pogodowych lub widok na różne formy ruchu, w tym ruch uliczny. Jednak najbardziej pożądane i zachęcające użytkowników do oderwania wzroku od komputera są widoki, które zawierają elementy przyrodnicze. Z problemem niedostatecznego dostępu do okna spotykają się przede wszystkim użytkownicy głębokich pomieszczeń biurowych (występuje znaczna odległość pomiędzy ścianą zewnętrzną i równoległą do niej ścianą wewnętrzną). Niesprzyjające są również pomieszczenia z oknami usytuowanymi wysoko lub z oknami połaciowymi, zaś najmniej korzystne są pomieszczenia ze świetlikami dachowymi.

Należy również wspomnieć, jak ogromne znaczenie ma możliwość otwierania okien w pomieszczeniach pracy. Wynika to z naturalnej, podświadomej potrzeby człowieka i z jego przyzwyczajeń. Przywykliśmy do tego po wielu latach spędzonych w budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną. Chęć otwierania okna może wynikać z odczuwania niedostatecznej ilości świeżego powietrza, ale nowoczesne systemy mechaniczne w biurowcach mają zadanie nam to zapewnić. Potrzeba ta jest związana z naszym pragnieniem bezpośredniego obcowania ze środowiskiem zewnętrznym i przybliżenia się do życia toczącego się poza naszym budynkiem.

Dostęp do okna w biurach należy zapewnić przede wszystkim poprzez przemyślane projektowanie budynków i aranżacji wnętrz. Dzisiaj, w czasach przeszklonych biurowców, kładzie się duży nacisk na to zagadnienie. Projektanci mogą też wykonywać symulacje prawdopodobnego widoku z okna z perspektywy przyszłego stanowiska pracy. W starszych budynkach sytuację również można w pewnym stopniu poprawić. Jest szereg działań, które może podjąć najemca powierzchni biurowej, aby użytkownicy cieszyli się lepszym dostępem do widoków na zewnątrz.

Praktyczne wskazówki do zastosowania:   

  • Usytuowanie biurek możliwie blisko okna, tj. maksymalnie 3 stanowiska pracy w jednym rzędzie prostopadłym do okna. Powinno się unikać 4- lub 5-stanowiskowych rzędów ze względu na prawdopodobny dyskomfort osób pracujących w głębszych strefach.
  • Wzięcie pod uwagę wielkości przeszklonej powierzchni na ścianie zewnętrznej danego pomieszczenia podczas ustawiania w nim biurek. Jeśli stosunek powierzchni okna do powierzchni ściany zewnętrznej jest niski i wynosi np. ok. 20%, to optymalna odległość biurka od okna nie powinna przekraczać ok. 7 metrów.
  • Wprowadzenie przez pracodawcę modelu biura activity based workplace oraz hot desking, czyli brak ścisłego przyporządkowania określonego biurka i miejsca pracy do danego pracownika. Dzięki temu użytkownik każdego dnia może w pewnym stopniu decydować o tym, czy będzie pracował przy oknie i jaki widok będzie mu towarzyszył podczas pracy.
  • Dobry wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.
  • Obcowanie ze światem zewnętrznym.
  • Wyższy komfort wizualny.
  • Możliwość dłuższego przebywania w pomieszczeniu.
  • Nadmierne nasłonecznienie.
  • Możliwość występowania olśnienia.
  • Ewentualne poczucie braku prywatności na kondygnacji parteru.

Mardelle, McCuskey, Shepley, Mental and Behavioral Health Environments: Measurement of Building Performance
Boubekri M., Cheung I.N., Reid K.J., Wang, C., Zee P.C., Impact of Windows and Daylight Exposure on Overall Health and Sleep Quality of Office Workers
BREEAM International New Construction Technical Manual
LEED v4 Reference Guide for Building Design and Contruction